Improviseren met akkoorden

13 oktober 2017

Akkoorden als theoretisch begrip interesseert leerlingen meestal matig. Leren door doen werkt beter om een klankvoorstelling te ontwikkelen. Met akkoorden improviseren maakt vaardig en ongemerkt een beetje meer bewust.

Download “Improviseren met akkoorden“