Valkuilen van de muziekdocent

5 juni 2020

In het kader van een ‘fair practice’ discussie schreef Imme over haar ervaringen in het muziekonderwijs. Fair practice is naast een goede betaling voor je opleiding en inspanning ook een (haalbaar) doel kunnen bereiken.

Zij pleit voor een op  inhoud, leerproces en het resultaat gericht onderwijs i.p.v een op verkoop en verspreiding gerichte benadering, zonder eisen aan resultaten kwaliteit.

Download “Valkuilen van de muziekdocent“