Valkuilen van de muziekdocent

5 juni 2020

In het kader van een ‘fair practice’ discussie schreef Imme over haar ervaringen in het muziekonderwijs. Fair practice is naast een goede betaling voor je opleiding en inspanning ook een (haalbaar) doel kunnen bereiken.

Zij pleit voor een op inhoud, leerproces en resultaat gericht onderwijs i.p.v een marktgerichte benadering waarbij aantallen en een ‘gevoel van goed doen’ tellen, zonder eisen aan kwaliteit en duurzaamheid.

Download “Valkuilen van de muziekdocent“