Spelen met Chinese Noten

2 juli 2018

Imme Tonkes vertelt in iedere Arco over haar ervaringen

met improviseren als werkvorm in de (viool)les. Dit keer:

improviseren aan de hand van de Chinese folksong

Jasmine Flower.

Download “Spelen met Chinese Noten“